085 - 90 22 830 info@asolution.nl

Corporate story

“Werken vanuit het hart van een vereniging of stichting.”

Maak kennis met A Solution. Lees het verhaal achter onze organisatie en ontdek een stukje van onze historie, onze missie en onze persoonlijke en duurzame manier van werken. 

Oplossingen

Bestuursondersteuning
Secretariaatsvoering
Projectmanagement

Kernwaarden

Persoonlijk
Professioneel
Flexibel
Transparant

A Solution-historie: heft in eigen handen

Vanaf het jaar 2002 werkte Anita bij een medisch congresbureau.
Daar stuitte ze op situaties waarvan ze dacht: dat kan persoonlijker en klantvriendelijker! Er werd met name vanuit de situatie van het bedrijf gedacht: wij willen het zo, dus dan doen onze klanten het ook maar op die manier. Anita ging in gesprek met de directie en probeerde deze werkwijze om te draaien: wat wil de klant en hoe kunnen wij deze wensen uitdragen? Toen Anita merkte dat haar leidinggevenden deze feedback niet ter harte namen, vond ze het hoog tijd om afscheid te nemen van deze organisatie.

Alleen zit niets doen niet in Anita haar genen. Dat er een volgende stap in haar carrière volgde, was dus onvermijdelijk. Ze besloot zelf congressen te gaan organiseren. De grootste vraag kwam vanuit beroepsverenigingen. Anita raakte zelfs betrokken bij de oprichting van een vereniging.
Het bestuur wilde naast Anita’s organiserende hulp, graag ondersteuning
op andere gebieden, zoals het verzorgen van secretariële zaken en het meedenken op beleidsniveau. Zo ontstond A Solution.

Er werd een website ontwikkeld en een nieuwsbrief verzonden. Daar
kwam reactie op, waardoor A Solution begon te groeien en Paul, Anita’s echtgenoot, erbij kwam. Na een paar jaar en een grotere ontwikkeling verder, moest het A Solution-team opnieuw worden uitgebreid. Eerst met een stagiair, later met officieel personeel. A Solution ging van een kantoor aan huis, naar een extern kantoorpand met een eigen vergader- / trainingsruimte en restaurant.

Bestaansrecht: tot de kern komen

A Solution groeit nog steeds, maar op een bewuste manier. Iedere (nieuwe) klant moet de aandacht krijgen die de vereniging of stichting verdient. We bestaan immers ter meerdere glorie van onze klanten en bieden hen de kans om een professionele(re) organisatie te zijn. Veel bestuursleden hebben niet per se gestudeerd voor het vak ‘besturen van een vereniging’. Dat is hun dagelijkse werk niet. Ze hebben hun eigen beroep en werkzaamheden, waar hun hart ligt en waar ze het druk mee hebben. Besturen is niet hun hoofdmoot, maar ze willen wel graag iets betekenen voor hun vakgebied. Als echter alle organiserende taken op de schouders van (veelal vrijwillige) bestuurders terechtkomen, dan kan simpelweg niet altijd alles worden opgepakt. Met de extra helpende handen van ons team kan een vereniging of stichting (meer) tot bloei komen. Ons bestaansrecht is om met het bestuur van een vereniging of stichting te ontdekken wat hún bestaansrecht precies is. Vaak hebben bestuursleden een persoonlijk beeld van waar ze naartoe willen, maar komt daar vervolgens in de praktijk weinig van samen. Wij vragen door tot we bij de kern komen: wat willen ze met elkaar bereiken, waarom willen ze dat en wat is er voor nodig om deze doelen te behalen?

Missie en belofte: professioneler maken en ontzorgen

Onze missie is het professioneler maken van verenigingen en stichtingen door hen te ondersteunen op gebieden zoals hun beleidsvoering, bestuur, secretariaat, evenementen, marketing-communicatie, et cetera. Ons team snapt de problematiek van besturen en gaat geen enkele manier van meedenken en -werken uit de weg. Met meer dan 15 jaar ervaring hebben we genoeg specialistische kennis in huis om precies te achterhalen wat een vereniging of stichting nodig heeft om te floreren. We willen ervoor zorgen dat het team achter een vereniging of stichting zich vooral kan bezighouden met hetgeen waar hun passie ligt. Wij zorgen voor de rest van de taken, die de vereniging of stichting graag uit handen geeft. Hierdoor kan jullie team zich focussen op hetgeen waar iedereen goed in is en kan het A Solution-team dat ook!

Wij beloven onze klanten maatwerk. Bij ons stel je een eigen ‘pakket’ samen van de diensten die jij of je mede-bestuursleden graag over willen dragen. Mocht je nog niet zeker zijn over wat je het beste uit handen kunt geven, dan denken wij mee over een evenwichtige indeling tussen jouw taken en onze werkzaamheden voor jou. Hierbij adviseren we alleen wat het meest verstandig is voor de vereniging of stichting en laten dit zeker niet afhangen van ‘hoe meer uren we maken voor een klant, hoe beter’. Daar staan wij niet voor. We werken transparant en denken vanuit (het belang van) een vereniging of stichting. Ons team neemt plaats in de schoenen van de klant. Wij trachten er naar om jullie letterlijk te zijn en op die manier vanuit de vereniging of stichting te communiceren.

Een A Solution-teamlid wil al aan twee woorden van een bestuurslid genoeg hebben om te snappen welke richting de vereniging of stichting met een project of evenement op wil. Op de dag van een congres of symposium, wat in samenwerking met ons tot stand is gekomen, hoeft het bestuur zich geen zorgen te maken. Er bestaat geen behoefte om alles nog even na te lopen, want ons team geeft jullie de zekerheid dat alles strak en netjes is geregeld.

Wij zijn flexibel. Het secretariaat (dat we voor een vereniging of stichting vormen) is nooit ziek en gaat nooit op vakantie: collega’s vangen het werk altijd van elkaar op, waardoor vragen van jullie leden nooit blijven liggen.
Als bestuur hoef je geen werkplekken te creëren. Je hebt dus niet per se eigen ruimtes nodig, ook niet voor bepaalde bijeenkomsten. Bij ons op kantoor is namelijk genoeg plek voor het geven van een training of het houden van een vergadering, eventueel inclusief verzorgde lunch niet te vergeten!

Unieke kracht: persoonlijke en duurzame werkwijze

De unieke kracht van A Solution is de manier waarop we ons verplaatsen in onze klanten. Het A Solution-team moet passen bij jouw vereniging of stichting. Al in het eerste gesprek moet de klik er zijn.
Wij houden namelijk niet van afstand tussen bestuur en bureau. Bestuursleden moeten het gevoel hebben dat zij alles met ons kunnen bespreken. Wij noemen het A Solution-kantoor niet voor niets ‘het huis’ van een vereniging of stichting: (bestuurs)leden moeten zich hier echt thuis voelen. De samenwerking draait op een zakelijke relatie, maar een vertrouwensband mag daarin niet ontbreken. Natuurlijk zijn we ons ervan bewust dat we zo’n band met jullie eerst moeten opbouwen, oftewel: moeten verdienen. Maar dan is het natuurlijk allereerst aan de vereniging of stichting of wij mogen laten zien dat wij onze beloftes daadwerkelijk waarmaken.
A Solution bestaat uit een klein team. We willen niet uitgroeien tot een ‘enorm’ team, anders behouden we onze persoonlijke, klantvriendelijke werkwijze niet en dat is nou juist onze geliefde identiteit. Door de korte lijnen binnen ons team weten we direct bij wie we moeten zijn voor een bepaald vraagstuk. We kunnen deze collega makkelijk aanspreken (één bureau verderop) en hierdoor kunnen we zaken snel oplossen voor (bestuurs)leden en andere betrokkenen.

Het A Solution-team is er niet vies van om een stapje extra te zetten voor de leden van jouw vereniging of stichting. We geven het gevoel graag met hen mee te denken en proberen, mocht dit nodig zijn, zelfs voor hen vooruit te denken. Hierdoor geef je leden een goed gevoel over jullie vereniging of stichting. Met een kleine handeling extra kan je leden ontzettend blij maken. Zo’n fijne ervaring blijft hangen, welke zij hopelijk weer met andere mensen (potentiële leden) zullen delen. Onze klant betaalt uitsluitend voor hetgeen wat een A Solution-medewerker per minuut voor een vereniging of stichting doet. Puur en alleen de uitgevoerde handelingen worden in rekening gebracht. Hierbij zit je niet vast aan een standaard of minimaal aantal uren. Wanneer wij de ene keer 8 uur in de maand voor een vereniging of stichting werken en de andere maand 20 uur nodig hebben voor alle werk-zaamheden, dan zijn het ook letterlijk deze uren die worden doorberekend. Een dure werknemer in dienst nemen die niet iedere minuut van de dag evenveel te doen heeft, is dus niet nodig! Onze efficiënte manier van werken, zorgt gegarandeerd voor kostenbesparing.

Het A Solution-team

Wij geloven in een betrokken team met een diverse taakverdeling. Iedereen denkt en voelt mee met elke vereniging of stichting, maar heeft voor het merendeel de rol als professional in zijn of haar vakgebied.
Het A Solution-team bestaat uit verenigingsmanagers, administratief medewerkers en uit (marketing)-communicatie en financiële specialisten. Voor elke soort activiteit die een klant nodig heeft, zetten we iemand
in die daar feeling voor heeft en over de meeste ervaring beschikt.
De dienstverlening die wij aanbieden, komt vanuit het hart van haar medewerkers. Elk teamlid wil een held zijn voor de klant. Iedereen helpt een vereniging of stichting graag met het werk waar bestuursleden niet gespecialiseerd in zijn of niet aan toe komen.