085 - 90 22 830 info@asolution.nl

Onze klanten

Alliance

Gastronomique

"Onze missie is om de gastronomie te bevorderen"

Alliance Gastronomique is het langst bestaande culinaire samenwerkingsverband in Europa met 38 restaurants in Nederland en België. De restaurateurs, chefs en sommeliers die zijn verenigd in de Alliance behoren tot de top en spannen zich dagelijks in om hun gasten te laten genieten van de heerlijkheden van het land, uit het water of uit de kelder.

Nederlandse

Vereniging voor

Stralingshygiëne

"Activiteiten van de NVS zijn gericht op het samenbrengen van stralingsdeskundigen in NL"

De Nederlandse Vereniging voor Stralingshygiëne (NVS) is opgericht om de wetenschappelijke bestudering van de bescherming van mensen, dieren, planten en goederen tegen straling te bevorderen.

Stichting EFT

Nederland

"Bewezen relatietherapie: er is écht herstel mogelijk, wanhoop niet"

Uit onderzoek weten we hoe belangrijk het is om je emotioneel verbonden te voelen. De basis van je
relatie is de hechting aan elkaar. Die hechting is van levensbelang en iedereen heeft dat nodig.
Emotionally Focused Therapy (EFT) is een
 goed onderzochte methode om mensen te helpen de verbinding (met hun partner) weer te herstellen.

International Radiation

Protection Association

"Leden van de NVS zijn 'full member' van de IRPA"

Als lid van de IRPA kan men deelnemen aan de weten-schappelijke bijeenkomsten die door de IRPA worden georganiseerd. Het primaire doel is om een inter-mediair te vormen tussen diegenen die betrokken zijn bij stralingsbeschermingsactiviteiten in alle landen, zodat zij gemakkelijker met elkaar kunnen communiceren en daardoor de stralingsbescherming in vele delen van de wereld kunnen bevorderen. 

Gastronomisch

Gilde

"Dé vakvereniging voor professionals en leerlingen in eten, drinken en gastvrijheid"

Het Gastronomisch Gilde bestaat uit verschillende vakgroepen, die alle soorten vakmensen in de gas-tronomie omvatten en samen een expertisecentrum voor culinair vakmanschap vormen. Het lidmaatschap biedt een kok of gastheer/vrouw vele voordelen en zorgt ervoor dat hij/zij onderdeel wordt van een enorm netwerk van toegankelijke food specialisten.

Nederlandse Vereniging

voor Hypnose

"Hypnose is een toestand van geconcentreerde aandacht: je maakt je los van de uitwendige omgeving en gaat op in een innerlijke wereld"

De Nederlandse Vereniging voor Hypnose (NVvH) is opgericht met als doel het bevorderen van kennis, wetenschap, deskundige beoefening en gebruik van hypnose in de diverse toepassingsmogelijkheden binnen de gezondheidszorg.
De NVvH biedt voor diverse beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg opleidingen in klinische hypnose.

Stichting complemen-

taire en Alternatieve 

Gezondheidszorg 

"Hét centrum voor klachten- en geschillen-afhandeling in de complementaire zorg"

SCAG biedt een compleet dienstenpakket, waarmee een zorgaanbieder voldoet aan alle regels van de
Wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg (Wkkgz).
Hierdoor draagt de zorgaanbieder bij aan de kwaliteit van zorg en kunnen zijn cliënten rekenen op een zorgvuldige en deskundige begeleiding bij klachten.

Netwerkorganisatie

TestNet

"Een bloeiende en boeiende vereniging met bijna 2000 professionele testers als lid"

TestNet is een netwerkorganisatie van, voor en door testers: het biedt haar leden de mogelijkheid om buiten de directe werksfeer contacten te onderhouden met andere testers en daarmee kennis en ervaring te delen. Er worden regelmatig thema-avonden gehouden en er zijn werkgroepen die aan een specifiek (test)onderwerp werken. TestNet organiseert jaarlijks meerdere events / zomerworkshops.

Nederlandse Beroeps-

vereniging van 

Hypnotherapeuten 

"In hypnosetoestand komen vaak beelden uit het onbewuste naar boven, waarmee je kunt werken aan de oplossing van een persoonlijk probleem"

De NBVH is de grootste non-profit beroepsvereniging van hypnotherapeuten in Nederland. De circa 400 leden van de vereniging zijn opgeleid op HBO-niveau en voldoen aan strenge eisen. Jaarlijks wordt hun licentie na zorgvuldige controle vernieuwd.

Bocuse d’Or

"De wedstrijd om de Bocuse d’Or is een wereldpodium voor chefs van grote klasse"

De stichting Bocuse d’Or Nederland is opgericht om Nederlandse deelname aan de prestigieuze, internationale Bocuse d’Or-wedstrijden mogelijk te maken. Het doel van de stichting is het bevorderen van een positief imago van de Nederlandse gastronomie, het profileren van het koksambacht, het enthousiast maken van jongeren voor het beroep van kok en het bevorderen van het gebruik van kwalitatief hoogwaardige, innovatieve en duurzame producten.

Landelijk

P-opleiders Overleg

"Onze missie: (mee)werken aan voortdurende verbetering van de P-opleidingen in NL"

Het LPO is een vereniging van P-opleiders, die samen verantwoordelijk zijn voor het merendeel van de praktijkopleidingsplaatsen voor de opleidingen tot Gezondheidszorgpsycholoog (GZ), Psychotherapeut (PT), Klinisch Psycholoog (KP) en Klinisch Neuropsycholoog (KNP)- kortweg: de P-opleidingen.
Zij leiden op om niet alleen de patiënt van vandaag maar ook die van morgen, een wetenschappelijk gedragen en maatschappelijk verantwoorde behandeling en goede zorg te kunnen geven.

Vereniging

Farma & Recht

"We staan open voor een ieder die belangstelling heeft voor het vakgebied farmacie en recht.

De Vereniging Farma en Recht (VFenR) is opgericht
om te voorzien in de behoefte aan een forum waar ontwikkelingen binnen het brede, specialistische vakgebied farmacie en recht kunnen worden besproken. De vereniging stelt zich ten doel de rechtswetenschap en de kwaliteit van de rechtstoepassing binnen dat terrein te bevorderen.
De vereniging organiseert twee keer per jaar bijeenkomsten over actuele thema’s.

Vereniging

Psyzorg Rivierenland

"De gezondheidszorg van Psyzorg is laagdrempelig, toegankelijk en dicht bij huis"

PsyZorg Rivierenland is een vereniging van en voor psychologen, orthopedagogen, psychotherapeuten en psychiaters werkzaam in de generalistische en specialistische GGZ in de regio Rivierenland.
De behandelaars binnen Psyzorg bieden geestelijke gezondheidszorg. Zij zorgen voor mensen met psychische klachen en doen dat met diagnostiek, behandelingen en preventieprogramma’s. De zorg-groep ontwikkelt en voert zorgpaden uit, het bevordert deskundigheid en werkt samen met andere partijen.