085 - 90 22 830 info@asolution.nl

Vereniging Farma & Recht

“We staan open voor een ieder die belangstelling heeft voor het vakgebied farmacie en recht.”

De Vereniging Farma en Recht is opgericht om te voorzien in de behoefte aan een forum waar ontwikkelingen binnen het brede, specialistische vakgebied farmacie en recht kunnen worden besproken. De vereniging stelt zich ten doel de rechtswetenschap en de kwaliteit van de rechtstoepassing binnen dat terrein te bevorderen. De vereniging organiseert twee keer per jaar bijeenkomsten over actuele thema’s.