085 - 90 22 830 info@asolution.nl

IPRA (International Radiation

Protection Association)

“Leden van de NVS zijn ‘full member’ van de IRPA”

Als lid van de IRPA kan men deelnemen aan de weten-schappelijke bijeenkomsten die door de IRPA worden georganiseerd. Het primaire doel is om een inter-mediair te vormen tussen diegenen die betrokken zijn bij stralingsbeschermingsactiviteiten in alle landen, zodat zij gemakkelijker met elkaar kunnen communiceren en daardoor de stralingsbescherming in vele delen van de wereld kunnen bevorderen. 

A Solution heeft betrouwbaarheid, eerlijkheid, aandacht, toeganke-lijkheid, openheid, gastvrijheid en vriendelijkheid hoog in het vaandel staan en ondergetekende kan bevestigen dat de IRPA2018 stuurgroep nog niet in één van deze waarden is teleurgesteld. Vooral het motto van A Solution wij zijn pas tevreden, als de klant tevreden is” wordt echt in de praktijk gebracht.

Voor de IRPA2018 organisatie heeft A Solution de IRPA2018 website opgezet, nauwgezet de complexe inschrijvingsmodule (incl. betalingsmodule) binnen de website opgesteld en gedreven meegedacht over de invulling het sociale programma. Binnen de IRPA2018 organisatie bekleedt A Solution de functie van “denktank” en stimulator van het Sociale Programma rondom het IRPA congres. A Solution wordt alom gewaardeerd voor hun totaal pakket van geleverde diensten,
hun klantgerichtheid en probleem-
oplossend vermogen.

Gert Jonkers

Penningmeester, IPRA 2018